ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนนาฏศิลปสัมพันธ์

   ..
   ขอ เชิญผู้ทำงานสายการแสดง นักเรียนการละคร-นาฏศิลป์ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์เพื่อความเป็นศิริมงคลของท่านในวัน พฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
   ..
   ช่วงเช้า: เริ่มพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์เวลา 09.00 น
   ช่วงบ่าย: ชมการรำแสดงฝีมือของนักเรียนโรงเรียนนาฏศิลปสัมพันธ์ ในชุดรำ แม่บทเล็ก, อธิษฐาน, พุทธานุภาพ และพระรามตามกวาง
   ….

   การเข้าร่วมพิธี

   1. ผู้เข้าร่วมพิธีควรแต่งกายด้วยชุดขาว  หากเป็นนักเรียนนาฏศิลป์การละคร ควรใส่ชุดขาวและนุ่งผ้าโจงกระเบนสีแดง
   2. ผู้ร่วมพิธีสามารถนำดอกไม้ ธูป เทียน มาเองได้  แต่หากไม่นำมา ทางโรงเรียนมีจำหน่ายในราคาชุดละ 99 บาท
   3. ขันครอบครูผู้ร่วมพิธีสามารถนำมาเองได้  แต่หากไม่นำมา ทางโรงเรียนมีจำหน่ายในราคาชุดละ 199 บาท  ในขันครูต้องประกอบด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน ผ้าเช็ดหน้าสีขาว ด้าย เข็ม  และเงินกำนนครู 24 บาท (เงินกำนนครูผู้ร่วมพิธีต้องเอง ควรเตรียมเศษเงินให้พร้อม ห้ามขาดและห้ามเกินเด็ดขาด)
   4. หากต้องการเข้าร่วมพิธีเป็นหมู่คณะ (มากกว่า 10 คนขึ้นไป) ควรติดต่อบอกทางโรงเรียนก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 อาทิตย์ เพื่อทางโรงเรียนจะได้จัดเตรียมที่นั่งไว้ให้กับคณะของท่าน  ท่านสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ โรงเรียนนาฏศิลปสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์  (02) 243-3097 begin_of_the_skype_highlighting              (02) 243-3097      end_of_the_skype_highlighting
   
  
   ..
   ตลอดทั้งวันมีการแจกทานข้าวสาร  อ่านรายละเอียดพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ที่นี่

   ประวัติความเป็นมาของพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ อ่านที่นี่

 

เอาข่าวพิธีไหว้ครูมาจากที่นี่

Comment

Comment:

Tweet